четвъртък, 7 юли 2022 г.

Good new blog

 Quite interesting blog about travel, religion and something else:

https://www.patreon.com/t_phantom

 

Много интересен блог за пътешествия, религия и още нещо.

 https://www.patreon.com/t_phantom