събота, 31 януари 2009 г.

Мис Уитрланд Miss Wirtland

Българката, регистрирала се като Анелия е победителка в конкурса Мис Уитрланд (Wirtland). Уитрланд е първата суверенна виртуална държава. За повече информация виж публикацията в The Times of Wirtland